Bemutatkozás Vezetők, Edzők Edzések Helyszínek English Friss hírek
KezdőoldalCsapatainkIskolai bázisainkXI. Törpilla KupaMini válogatottJátékvezetőknekSportetikaTanulmányi szabályozás50 órás közösségi szolgálatKéptárTörök KupaMKOSZ UP szabályokMKOSZ Fegyelmi SzabályzatSzakmai etikaVálogatottságSzurkolóknakUtánpótlás EB, VB 2005-tőlTAOSportpálya-vonalazásLinkek

59.§ A mérkőzés rendjének megzavarása

(1) A mérkőzésen trágár, nem a sportszerű szurkolással összeegyeztethető, rasszista, xenofób, a másik csapatot illetve ahhoz tartozó személyeket sértő kifejezéseket használó, bármilyen személyekből álló csoportot életkorra, nemre, etnikai hovatartozásra, szexuális orientációra, politikai véleményre tekintettel rágalmazó, faj, bőrszín, nyelv, vallás, vagy származás miatt becsmérlő, hátrányosan megkülönböztető, szurkolás, ilyen értelmű feliratok, ábrák, figurák elhelyezése, a jelenlévő személyekkel szemben kifejtett fenyegető, erőszakos magatartás, a játéktérre testi épséget veszélyeztető tárgyak bedobálása, vagy más, a mérkőzés rendjének megzavarására alkalmas cselekmény esetén az érintett sportszervezettel szemben a következő büntetések szabhatók ki:

a) írásbeli figyelmeztetés;

b) a Szövetség által adható juttatások csökkentése vagy megvonása;

c) rendezői létszám felemelésére kötelezés;

d) MKOSZ ellenőr és/vagy mérkőzés-ellenőr és/vagy biztonsági ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés;

e) sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartása, vagy nézőtéri szektor lezárásának elrendelése;

f) pályaválasztási jog megvonása;

g) legalább 50.000 forint pénzbüntetés.

(2) A mérkőzés helyszínén, vagy annak közvetlen környezetében a mérkőzés előtt, vagy azután kifejtett, az (1) bekezdésben írt cselekmény esetén a rendező sportszervezet az (1) bekezdésben írtak szerint büntetendő.

(3) Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben írt cselekmény sérülést okoz, a sportszervezetre kiszabható pénzbüntetés legalább 100.000 forint.

(4) Amennyiben az (1), (2) és (3) bekezdésben írt cselekményt nem a rendező sportszervezet, hanem más sportszervezet szurkolótábora, illetve ahhoz tartozó személy követte el, akkor e sportszervezet is az (1) és (3) bekezdésben írtak szerint büntetendő.

(5) Az (1) a), c) és d) pontjaiban foglalt büntetéseken kívül más büntetés kiszabása nem rendelhető e § alkalmazásában olyan fegyelmi vétség esetén, amely felróható nézői magatartásban áll, amennyiben a vétkes sportszervezet az érintett néző(k) személyét

a) eredményesen felderíti és azonosítja,

b) a sportszervezet hazai mérkőzések céljára használt összes sportlétesítményére vonatkozóan legalább egy évre sportrendezvényen történő részvételből történő kizárását határozatban elrendeli,

c) mérkőzés helyszínén elkövetett bűncselekmény esetén – amennyiben az elvárható – elfogásáról intézkedik,

d) bűncselekmény esetén feljelenti,

e) és mindezek megtörténtét legkésőbb az első fokú fegyelmi határozat meghozataláig hitelt érdemlően bizonyítja.

Amennyiben az eljárás alá vont az elsőfokú fegyelmi határozat meghozataláig bizonyítja, hogy a vétkes sportszervezet mindent megtett a felróható nézői magatartás megelőzése érdekében és az (5)-ban meghatározott feltételeket teljesíti, akkor a vele szemben kiszabható fegyelmi büntetések alsó határa korlátlanul enyhíthető.